Ribnica

 

 

 

ZAPISNIKI


Župnijskipastoralni svet (ŽPS) je krog vernikov, ki so izvoljeni v skupnosti ali izbrani za pomoč župniku pri pri pastoralnem delu  in vodenju župnije. Naloga sveta je preverjati razmere in možnosti za bolj uspešno opravljanje poslanstva, ki ga ima župnija. Delo sveta je posvetovalnega značaja. ŽPS predstavlja in izraža edinost v različnosti karizem, služb in stanov v župniji. Spodbuja in omogoča soodgovornost in sodelovanje vseh vernikov pri pastoralnem delu v župniji na področju oznanjevanja, bogoslužja in dobrodelnosti ter pri tem povezuje delo duhovnika in laikov.

Člani ŽPS so:

  • zastopniki različnih služb v župniji:
    • ga. Alijana Garmut, ga. Damijana Kristan-Sgerm, ga. Marija Grubelnik in ga. Amalija Fric
  • izvoljeni predstavniki:
    • g. Blaž Kristan, g. Drago Osonkar, g. Janez Robnik, ga. Katja Pogorelec, gdč. Andreja Urh, ga. Sonja Pušnik in ga. Antonija Ocvirk
    povabljeni s strani duhovnika: ga. Štefka Miklavc, ga. Marija Hudernik in ga. Ana Hudernik

Župnik - predsednik ŽPS: Fredi Mlinarič
Zapisnikarica: ga. Ana Hudernik


Vsak član je dolžan župniku pomagati pri pospeševanju pastoralne dejavnosti in ima pravico predlagati vprašanja, ki naj jih ŽPS obravnava na svojih sejah.

Na sejah ŽPS-ja  poleg molitve teče pogovor o raznovrstnih temah. Obravnavajo se vsa aktualna vprašanja, ki so v povezavi z verskim življenjem in pastoralnim delom župnije, načrtujejo pastoralne dogodke v župniji, obravnavamjo gospodarske zadeve v župniji, ne zanemarjajo pa tudi družabnega dela srečanja.