Ribnica

 

 

 

Slavi, moja duša, Gospoda,
Gospod, moj Bog, zelo si velik,
veličastvo in sijaj si oblekel.
Ogrinjaš se s svetlobo kakor s plaščem,
razpenjaš nebo kakor šotor.

Iz Psalma 104