Ribnica

 

 

 

Ribnica na Pohorju (715 m.nm.) je velika gručasta središčna vas v Lovrenško-Ribniškem podolju na severu Pohorja. Leži na položnem delu pobočja, imenovanem Ribniško polje. Kraj se omenja že leta 1266. Osrednji prostor je okoli župnijske cerkve sv. Jerneja, ki ima sedanjo podobo od srede 18. stoletja. Tu so mogočne kmečke hiše, v katerih so gostilna, trgovina, šola (danes večstanovanjska hiša) in župnišče. Nad naseljem je soseska novih stanovanjskih hiš ob katerih nastaja novi zimsko-športni turistični center, druga je v bližnjem zaselku Lenart. Do tamkajšnje cerkve sv. Lenarta iz 15. stoletja do župnijske cerkve vodi križev pot. Kraj obdajajo njive in travniki na nekoliko nagnjenem površju. Pod Jezerskim vrhom (1537 m) s travišči na silikatnih kamninah je Ribniško jezero, del večjega šotnega barja. V Ribnici je umrl igralec Stane Sever (1914-1970). Na Vinšekovi domačiji se je rodil mariborski škof dr. Maksimilijan Držečnik

.ribnica 010

V župnijo spadajo poleg Ribnice tudi naselja: Hudi Kot, Josipdol, Janževski vrh, Lehen, Orlica.

Hudi Kot je veliko, vendar redko poseljeno območje razloženega naselja, ki se razteza po gozdnatih pobočjih severnega dela Pohorja pod Veliko Kopo in Črnim vrhom, v povirju potoka Vuhreščice. Prevladujejo samotne kmetije, najvišje ležeča je Samčeva domačija (danes opuščena), ki je na nadmorski višini 1125 m, še višje so gozdarske koče, ki pa so večinoma opuščene ali preurejene v počitniške hiše. Območje je izpostavljeno  nevihtam in huda neurja so dala naselju tudi ime. Sedi gozdov pod Pečenikovim vrhom (1018 m. nm.) stoji cerkev sv. Bolfenka.  V njeni bližini so v 18. stoletju kopali železovo rudo.

hudi kot small

Janževski vrh je naselje samotnih kmetij v hribovitem svetu severnegaa dela Pohorja leži med Šošnarjevim potokom, potokoma Velko in Slivnico in Dravo. Večina domačij je na prisojnih pobočjih, ki so položno spuščajo proti Ribniško-Lovrenškem podolju. Na temenu Janževskega vrha (912 m.nm.) stoji poznogotska cerkev mučeništva sv. Janeza Krstnika. Ob severnem vznožju hriba pa je na najmlajša podružnična cerkev posvečena sv. Maksimiljanu Kolbeju.

Josipdol je obcestno zasnovano naselje z značilnimi delavskimi hišami. Jedro naselja je tam, kjer se ozka grapa Josipdolskega potoka tik pred njegovim izlivom v potok Velko razširi v odprto Ribniško-Lovrenško podolje. Josipdol se je razvil okoli glažute, ki je obratovala do leta 1909. Potem se je začelo izkoriščanje tonalita; v bližini so največji kamnolomi te kamnine pri nas. V prvi polovici 20. stoletja je bil kraj z industrijsko železnico povezan s Podvelko. V Josipdolu je podružnična cerkev sv.  Jožefa. Ob prihodu v kraj nas mpozdravi veličasten lipov drevored.

josipdol

Orlica je razloženo naselje med potoki Vuhreščica in Šošnarjevim potokom, reko Dravo in Ribniško-Lovrenškim podoljem. Prevladijejo samotne kmetije, v dolini Vuhreščice nastaja več zaselkov novih stanovanjskih hiš. Naselje so leta 1994 razdelili na Zgornjo in Spodnjo Orlico.

orlica small

Lehen na Pohorju je razloženo naselje, ki leži v Ribniško-Lovrenškem podolju, med Josipdolskim potokom na zahodu ter krajema Recenjak in Rdeči Breg na vzhodu. V hribovitem svetu so na krčevinah samotne kmetije.