Ribnica

 

 

 

PRIPRAVA NA SVETO SPOVED

Vsak kristjan je s krstom prejel novo življenje milosti, ki pa ne odpravi slabotnosti človeške narave in nagnjenja h grehu. Zato nam je Jezus podaril zakrament svete spovedi: da bi se mu lahko, potem ko smo se z grehom obrnili stran od njega, zopet približali in znova vstopili v odnos z Njim (se spre-obrnili k njemu). Trudimo se, da bi k temu zakramentu pristopali z ljubeznijo, ki je tudi Boga vodila, da je dal svoje življenje za to, da bi mi imeli življenje. Na križ je nesel naše grehe, zato nam je po njegovi smrti dana možnost, da se lahko svojih grehov spovemo in nam jih odpusti.

Za dobro opravljeno spoved je potrebno: temeljito izpraševanje vesti (lahko s pomočjo spodnjih vprašanj) … obuditi kesanje nad storjenimi grehi … narediti trden sklep o poboljšanju … grehe iskreno priznati spovedniku … opraviti naloženo pokoro

Molitev pred sv. spovedjoO Bog, kličeš me iz teme v svojo čudovito svetlobo, od laži k resnici, iz smrti v življenje. Podari mi svojega Svetega Duha, ki naj odpre moja ušesa in opogumi moje srce, da bom spoznal, kako je z menoj, in se trdno držal tvoje poti ter zares živel kot kristjan. Amen.

Spraševanje vesti

Veruj v enega Boga … Dajem pretirano pomembnost materialnim dobrinam, osebnim uspehom, karieri, zabavam, športu …, ki prevzemajo mesto Boga? Je moja vera pristna, osebna vez z Gospodom? Koliko časa namenim osebni molitvi, premišljevanju Svetega Pisma, branju dobre literature, ki mi pomaga graditi občestvo z drugimi kristjani? Znam prinašati krščansko veselje in optimizem ali pa sem nad življenjem razočaran? Sem vraževeren, hodim k napovedovalcem prihodnosti, satanističnim skupinam, verujem v horoskop, magijo, astrologijo?

Ne skruni Božjega imena … Sem po nepotrebnem izgovarjal ali celo preklinjal Boga, Marijo, svetnike? Kličem v jezi imena hudega duha (hudič, Satan)? Ali to opravičujem z izjavo: »To je moja navada«? Sem zaradi strahu, sramu ali koristoljubja kdaj prikrival svojo vero?

Posvečuj Gospodov dan … Ali ob nedeljah in zapovedanih praznikih najdem čas za sveto mašo, molitev, družinski pogovor; se vzdržim dela, če ni nujno? Sodelujem pri sveti maši ali pa je sveta maša zame samo običaj in ne osebno srečanje z Bogom? Kako prejemam sveto obhajilo? Sem pripravljen, sem v primeru velikih grehov šel prej k spovedi? Sem šel k spovedi in obhajilu vsaj za veliko noč in božič? Se postim zapovedane postne dni? Se trudim uresničevati Božjo besedo v vsakdanjem življenju in v odnosu do bližnjih?

Spoštuj očeta in mater … Izkazujem spoštovanje in dostojanstvo staršem, sestram, bratom …? Sem pripravljen pomagati, ko gre za vsakodnevna družinska opravila? Ali svoje starše kdaj izkoriščam, izsiljujem? Sem bil kdaj do staršev in do drugih nepotrpežljiv?

Ne ubijaj … Spoštujem drugače misleče, osebe drugih narodnosti, kulturne razlike …, se norčujem iz slabosti in napak drugih? Sem pripravljen na dialog, razumevanje? Ali komu še vedno nisem odpustil, ali koga preziram, morda celo sovražim? Sem koga zavedel v greh? Skrbim dovolj za svoje zdravje in počitek? Pretirano popivam alkohol, kadim, uživam droge? Kakšen je moj odnos do narave – jo varujem ali neodgovorno uničujem? Uporabljam sredstva za uravnavanje spočetja – kontracepcijska sredstva, ki so abortivna (splavilna); sem sodeloval pri odločanju za splav, sem ga odobraval ali storil?

Ne nečistuj … Spoštujem svoje telo kot največji, enkraten in neponovljiv Božji dar, kot svetišče Svetega Duha? Imam spoštljiv odnos do drugega spola, spoštujem njegovo edinstvenost in enkratnost? Se samozadovoljujem? Se prepuščam pornografiji? Z dekletom/fantom negujeva čistost in vzdržnost pred poroko? Živim v izven-zakonskem razmerju?

Ne kradi … Sem kradel, sleparil, goljufal, oškodoval imetje drugih in skupnosti? Sem si krivično prisvajal tuje stvari – doma, v službi, na spletu, drugod? Opravljam pošteno svoje dolžnosti (v službi, šoli) ali sem pri tem neodgovoren? Sem komu naredil kakršnokoli krivico? Sem poravnal škodo, ki sem jo morebiti povzročil s svojim ravnanjem? Kako uporabljam svoj čas – ali večkrat lenarim? Ali prav uporabljam talente, ki mi jih je Bog dal?

Ne pričaj po krivem … Ali lažem, tudi če samo za šalo? Sem komu z govorjenjem povzročil škodo? Ali druge opravljam (razširjam o kom resnično slabost) ali obrekujem (razširjam o kom izmišljeno slabost)? Sem kdaj izdal zaupanje drugega? Sem kdaj lažnivo prisegel ali obljube ne spolnil? Se pred ljudmi delam lepši kot sem (hinavščina)?

Ne želi svojega bližnjega žene … Ali imam urejene odnose s partnerjem (cerkvena poroka), če sem poročen oz. se na poroko pripravljam, če sem v zvezi? Sprejemam svojega fanta/dekle/sozakonca v vsej njegovi celovitosti? Sem bil v odnosu do fanta/dekleta/sozakonca kdaj sebičen, nespoštljiv, maščevalen? Si vzamem dovolj časa za družino?

Ne želi svojega bližnjega blaga … Ali krotim slaba nagnjenja – zavist, napuh …? Ali težko prenašam, če ima kdo česa več kot jaz? Se veselim uspeha drugih? Jim zavidam imetje, družbeni položaj, uspeh? Znam izkazovati hvaležnost Bogu in ljudem z besedo, dejanjem? Sem po svojih zmožnostih skrbel, kaj daroval za uboge? Sem bil komu, ki je bil v stiski, pomoč in v žalosti veselje? Mi vest očita še kaj drugega?

Zahvala po sveti spovediVem, Gospod, da po tej spovedi ne bo vse čisto drugače v mojem življenju. Zaupam pa, da me ti nikoli ne zavržeš in da mi v občestvu Cerkve spet naklanjaš svoj mir, četudi ne uspem v vsem, kar sem sklenil. Hvala ti, da smem tako upati. Hvala ti, ker si vzel nase našo krivdo in hvala ti, ker tvoje usmiljenje v Cerkvi živi dalje. Amen.

Po sveti spovedi … Po sv. spovedi se trudímo, da bi živeli življenje ljubezni do Boga, bližnjega in sebe. Sv. Janez od Križa namreč pravi, da je prav ljubezen tista, po kateri bomo sojeni na večer svojega življenja. Spoved nam poleg odpuščanja grehov prinaša tudi posebno moč za boj za takšno življenje, h kateremu je poklican vsak kristjan.